Hvirring-Hornborg Kirkekor

Koret er for alle børn og unge mellem 10 og 16 år (fra 4.klassetrin og opefter) Koret synger i musiklokalet på Rask Mølle skole hver torsdag fra 15.15 – 16.30.
                                                                                                              
Hvis du har lyst til at synge og lære en masse nye sange og salmer, er du meget velkommen. Du må gerne prøve nogle gange, før du beslutter dig. Udover den ugentlige korprøve medvirker koret ved udvalgte gudstjenester (5-6 gange i løbet af året) og ind imellem aflyses korprøven på skolen for at koret i stedet kan synge for de ældre på plejehjemmet Møllebo. Desuden bliver der mulighed for at deltage i stævner sammen med andre kirkekor.     Kormedlemmerne får to gange om året et mindre honorar for at synge i koret. Du er velkommen til at ringe til Hanne Nørtoft Rasmussen, organist og korleder, tlf. 51985432, for yderligere oplysninger.

Babysalmesang -For både Hvirring og Hornborg sogne i i Hvirring kirke.

Begynder torsdag den 20.2 2020 kl. 10.00 i Hvirring Kirke.  Tilmelding til organist Hanne Nørtoft på mail hanken@c.dk eller her

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Når vi nærmer os sæsonstart vil yderligere information blive sendt direkte til jer, som tilbuddet er rettet mod. I må gerne henvende jer til undertegnede for nærmere oplysning om, hvad Babysalmesang er for en størrelse. 

Henvendelse til Hanne Nørtoft på tlf. 51 98 54 32.