Kirkebetjeningen

Hvirring kirke

Graver Heidi Poulsen
Gartnervænget 3, 8763 Rask Mølle
Tlf.: 75 68 70 70. E-mail: graverhk@mail.dk

 

Gravermedhjælp Brian Skou
Gravermedhjælp Charlotte Holm Pedersen

 

 

 

Hornborg kirke

Graver Diana Rasmussen
Hovedgade 36, 1. sal
8763 Rask Mølle
Tlf. 23 48 14 20; E-mail: hornborg.graver@gmail.com

Gravermedhjælper Lene Christensen,
 

 

 

Regler for anvendelse af kapellerne ved Hvirring og Hornborg kirker:

Regler for anvendelse af kapellerne ved Hvirring og Hornborg kirker:

De pårørende bedes i samarbejde med graver og bedemand drage omsorg for, at kisten

så vist muligt sættes ind i kapellet inden kl. 16.00. Graveren vil være til stede og sørge for,  

at kapellet er pyntet, flaget hejst samt at der ringes med kirkeklokken.

Efter kl. 16.00 er det de pårørende og bedemanden, der sætter kisten ind i kapellet.

Graveren sørger for, at kapellet vil være låst op. Herefter låser bedemanden kapellet af og lægger nøglen i postkassen.

Vedtaget af begge menighedsråd – marts 2014.

 

Kirkegårdstakster Samlet Prisliste 2018.pdf

Kirkegårdstakster Fredningstid 30 og 10 år.pdf