Sognepræst for begge kirker

 

Stillingen er vakant

Vikariende sognepræst Kirsten Schmidt (15. april 2019- 07.07.2019)

Tlf: 75673042 / 31463896.

ksch@km.dk

Herefter kan sognepræsten i Uldum Annette Lyster-Clausen kontaktes på tlf 20 97 12 02 og anlc@km.dk

NY PRÆST

Embedet som sognepræst i Hvirring og Hornborg bliver besat af Vibeke Fosgerau, 45 år. Hun fratræder en stilling som sognepræst i Sottrup-Nybøl pastorat. Indsættelsen i Hvirring og Hornborg vil ske den 18. august

Vibeke Fosgerau flytter ind i præstegården først i august sammen med kæresten Torben og deres 5 børn på fra 11 til 18 år.

Præsteansættelse-forside.pdf
Præsteansættelse-bagside.pdf